Centrul Teritorial ASE pentru Învățământ la Distanță Deva a scos la concurs, pentru anul universitar 2017-2018, 150 de locuri împărțite în mod egal pentru cele două specializări existente: Management și Contabilitate și Informatică de gestiune. Durata studiilor este de 3 ani.

Centrul Teritorial ASE pentru Învățământ la Distanță Deva este situat în Piața Unirii nr. 3, tel: 0766 142 554.

 

Academia de Studii Economice din București – Centrul Teritorial ID Deva