Învăţământul dual reprezintă o formă de organizare a învăţământului profesional şi tehnic cu următoarele caracteristici specifice:

a) este organizat la iniţiativa operatorilor economici interesaţi, în calitate de potenţiali angajatori şi parteneri de practică;
b) asigură oportunităţi sporite de educaţie şi formare profesională pe baza unui contract de parteneriat şi a unor contracte individuale de pregătire practică, prin pregătirea practică organizată în răspunderea principală a operatorilor economici;
c) operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă la nivelul celei acordate din fonduri publice şi alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor;
d) facilitează implicarea operatorilor economici în mecanismele decizionale la nivelul unităţii de învăţământ partenere.

Primăria Municipiului Deva este interesată și implicată activ în sprijinirea învățământului profesional dual, alături de agenții economici din localitate, Inspectoratul Școlar Județean și instituțiile de învățământ cu profil tehnic.

Un exemplu relevant în acest sens este Contractul de Parteneriat între Colegiul Tehnic “Transilvania” Deva, Municipiul Deva și S.C. EUROSPORT DHS S.A. 

Rezultate concrete: 400 RON/lună bursă pentru fiecare elev; o masă pe zi; transport gratuit de la colegiu la agentul economic; echipament de protecție; asigurare de răspundere civilă și, cel mai important lucru, un loc de muncă asigurat, la finalul studiilor, pentru beneficiarii direcți. 

Un alt exemplu în materie de învățământ dual este Parteneriatul între Colegiul Tehnic Energetic “Dragomir Hurmuzescu” Deva și S.C. SEWS Romania S.R.L.

De asemenea, accesarea și participarea la Programe Multilaterale și de Mobilitate  (Erasmus+, Comenius, Rose, Leonardo da Vinci etc.) sunt factori care au generat plus valoare pentru elevii implicați din Deva. Responsabilitate socială, implicare în activități de cercetare și reciclare, mobilitate pentru stimularea angajabilității viitoare sunt doar câteva din obiectivele specifice atinse. Pe lângă, binențeles, schimburile de bune-practici și experințe în țări precum Germania, Polonia, Portugalia, Cehia, Spania și Grecia.

Oferta educațională pentru învățământ profesional și dual 2017 – 2018, municipiul Deva

Informații utile mai puteți consulta și accesând:

www.isj.hd.edu.ro

www.ccdhunedoara.ro

www.alegetidrumul.ro