Pentru anul școlar 2018-2019, oferta educațională pentru formare profesională, pune la dispoziția tinerilor un număr de 38.345 locuri la învățământ profesional, din care 5.542 locuri la învățământ dual, la nivelul întregii țări.

 

Formarea elevilor în aceste forme de învăţământ este susţinută suplimentar din punct de vedere financiar prin bursa profesională care se acordă pentru fiecare elev în cuantum de:

  • 200 lei lunar (de la bugetul de stat), dacă elevul este înscris la învăţământul profesional
  • Minimum 400 lei lunar (200 lei de la bugetul de stat şi minimum 200 de lei de la operatorul economic cu care elevul încheie un contract individual de practică), dacă elevul este înscris la învăţământul dual

Unitățile de învățământ profesional și tehnic care au în ofertă locuri la aceste niveluri de învățământ, vor avea alături operatorii economici, unde viitorii elevi de clasa a IX-a se vor putea pregăti practic, pe toată durata școlarizării, în condiții reale de muncă și unde vor  avea oportunitatea să opteze pentru un loc de muncă după finalizarea studiilor.

Primăria Municipiului Deva este interesată și implicată activ în sprijinirea învățământului profesional dual, alături de agenții economici din localitate, Inspectoratul Școlar Județean și instituțiile de învățământ cu profil tehnic.

Un exemplu relevant în acest sens este Contractul de Parteneriat între Colegiul Tehnic “Transilvania” Deva, Municipiul Deva și S.C. EUROSPORT DHS S.A. 

Rezultate concrete: 400 RON/lună bursă pentru fiecare elev; o masă pe zi; transport gratuit de la colegiu la agentul economic; echipament de protecție; asigurare de răspundere civilă și, cel mai important lucru, un loc de muncă asigurat, la finalul studiilor, pentru beneficiarii direcți. 

Un alt exemplu în materie de învățământ dual este Parteneriatul între Colegiul Tehnic Energetic “Dragomir Hurmuzescu” Deva și S.C. SEWS Romania S.R.L.

De asemenea, accesarea și participarea laPrograme Multilaterale și de Mobilitate (Erasmus+, Comenius, Rose, Leonardo da Vinci etc.)sunt factori care au generat plus valoare pentru elevii implicați din Deva. Responsabilitate socială, implicare în activități de cercetare și reciclare, mobilitate pentru stimularea angajabilității viitoare sunt doar câteva din obiectivele specifice atinse. Pe lângă, binențeles, schimburile de bune-practici și experințe în țări precum Germania, Polonia, Portugalia, Cehia, Spania și Grecia.

Oferta educațională pentru învățământ profesional și dual 2018 – 2019, municipiul Deva

Informații utile mai puteți consulta și accesând:

www.isj.hd.edu.ro

www.ccdhunedoara.ro

www.alegetidrumul.ro