Strategiile de dezvoltare ale localităților sunt baza de fundamentare pentru direcțiile de dezvoltare și obiectivele pe care le are o comunitate pe termen mediu și lung. Deci, în primul rând pentru comunitate și dezvoltarea acesteia. De asemenea, având în vedere perioada programatică a Uniunii Europene 2014-2020 toate unitățile administrativ teritoriale trebuie să-și elaboreze o strategie de dezvoltare durabilă, care să coincidă cu acestă perioadă programatică și care să conducă la maximizarea atragerii de fonduri europene nerambursabile.

Documentele de acest gen se adresează, în primul rând cetățenilor localităților, care își doresc o comunitate modernă, cu direcții clare de dezvoltare și proiecte care să conducă la creșterea calității vieții.

De asemenea strategiile de dezvoltare se adresează totodată și autorităților județene, regionale și centrale, respectiv ministerele de resort care gestionează fonduri nerambursabile.

Strategia integrată pentru dezvoltare urbană a municipiului Deva 2014 – 2023 reprezintă, în egală măsură, atât un instrument de lucru esențial pentru administrația publică locală, cât și un instrument de planificare pentru mediul de afaceri.

Plan de mobilitate urbană durabilă al municipiului Deva 2016 – 2030

Plan de acțiune pentru energie durabilă al municipiului Deva – 2016

Plan Urbanistic General al municipiului Deva – planșă

Planul Urbanistic General al municipiului Deva – partea scrisă

Studiu de trafic – 2016

DEVA Monografie – volumul I

DEVA Monografie – volumul II

Cartea Albă a IMM-urilor din România – 2016

Manualul utilizatorului pentru definiția IMM-urilor

ORAȘE MAGNET: Migrație și Navetism în România – Studiu al World Bank Group

MAGNET CITIES: Migration and commuting in Romania – World Bank Group Study

Romania – The foreign investor’s guide 2017

Doing Business 2020 – Training for reform – World Bank Group Study on 190 Economies

Doing Business 2020 – Training for reform – World Bank Group Study on the Economy profile of Romania