Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică ghidul aferent acțiunii 3.1.1. Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID – 19 și anunță deschiderea apelului de proiecte.

Beneficiarul acestui apel de proiecte este Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în parteneriat cu Agențiile Regionale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului și Serviciul de Telecomunicații Speciale

Liderul de parteneriat este responsabil cu depunerea proiectului, coordonarea activităților pentru implementarea proiectului, raportarea către AM POC.

Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) va avea rolul de administrator tehnic al sistemului informatic de gestionare a schemei de ajutor stat.

Cererea de finanțare va putea fi depusă în sistemul MySMIS în perioada 11 – 30 septembrie 2020.

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA) în parteneriat cu Agențiile pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului (AIMMAIPE), în baza contractului de finanțare ce va fi încheiat cu AM POC, va gestiona  procesul de selecție, contractare, autorizare cheltuieli, plată și monitorizare a următoarelor forme de sprijin pentru IMM-uri:
● Microgranturi în sumă fixă pentru capital de lucru – 100 milioane euro, din care 85 milioane euro fonduri europene și 15 milioane euro din cofinanțarea de la bugetul de stat;
● Granturi pentru capital de lucru – 350 milioane euro, din care 265 milioane euro fonduri europene, 42,5 milioane euro de la bugetul de stat și contribuție beneficiari – 42,5 milioane euro;
● Granturi pentru investiții în activități productive – 550 milioane euro, din care 415,87 milioane euro fonduri europene, 62,38 milioane euro – de la bugetul de stat și 71,74 milioane euro – contribuția beneficiarilor .

Ajutorul de stat în cadrul acestei scheme este acordat în toate cele 8 regiuni ale României în sectoare de activitate după cum urmează:

● Măsura 1 – sprijină întreprinderile mici și mijlocii care fac dovada prin situațiile financiare depuse că nu dețin salariați cu contract individual de muncă la data de 31 decembrie 2019, cu excepția sectoarelor menționate la pct. 9.2, PFA/CMI, dacă au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19 precum și PFA,-urile și ONG-urile cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în Anexa nr. 1 ( la schema de ajutor de stat);
● Măsura 2 –  Lista sectoarelor eligibile este prezentată în Anexa nr.  2 (la schema de ajutor de stat);
● Măsura 3 – Lista sectoarelor eligibile este prezentată în Anexa  nr. 3 (la schema de ajutor de stat).

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri anunță lansarea etapei de înscriere în cadrul măsurii 3 “Granturi pentru investiții” din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin Ordonanța de Urgență nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.

🔹Formularul electronic de înscriere în cadrul măsurii 3 “ Granturi pentru investiții” va fi activ pe link-ul granturi.imm.gov.ro ÎNCEPÂND DE JOI, 3 DECEMBRIE 2020, ora 10.00.

Formularul de înscriere va rămâne activ până VINERI, 29 IANUARIE 2021 ora 20.00.

🔹Procedura de implementare a măsurii “Granturi pentru investiții” poate fi consultată la următorul link”: http://www.imm.gov.ro/ro/2020/11/27/procedura-de-implementare-a-masurii-granturi-pentru-investitii-a-fost-transmisa-spre-publicare-in-monitorul-oficial-al-romaniei/