Centrul Cultural Drăgan Muntean Deva este o instituție de cultură subordonată Consiliului Local Deva. Din punct de vedere metodologic, Centrul Cultural Drăgan Muntean Deva își desfășoară activitatea în conformitate cu normele elaborate de Ministerul Culturii.

Centrul Cultural Drăgan Muntean, situat în zona ultracentrală a Devei, mai precis în Piața Victoriei, datează din 1975. Prima sa denumire a fost Casa de Cultură Deva, modificată succesiv în Casa de Cultură Drăgan Muntean Deva (2002, la decesul interpretului de muzică populară Drăgan Muntean), iar din 2013 poartă numele de Centrul Cultural Drăgan Muntean, considerat oportun în raport cu noile funcțiuni.

Clădirea, devenită prin arhitectură și poziționare reper pentru municipiul Deva, a fost concepută pentru a găzdui o paletă largă de activități culturale – spectacole în genuri diverse, cercuri de creație, ansambluri artistice de amatori. În cadrul Casei de Cultură Deva a funcționat și Universitatea Populară, care oferea atestate ce permiteau exercitarea unor profesii în domeniile muzical, coregrafic, arta prelucrării lemnului, cursuri de limbi străine, cenaclul literar Ritmuri, cerc de filatelie, club de șah și bridge.

De-a lungul timpului, în cadrul instituției au funcționat: anasamblu folcoric, orchestră de muzică ușoară, cerc de teatru de amatori, cerc de arte plastice, atelier foto, formație de dansuri moderne, cerc de chitară. Între cei care au activat ca lectori se numără Sandu Popescu, Mircea Lac, Titus Burducea, Mircea Olteanu, Liviu Oros, Ioan Mezei, Vasile Molodeț, Ionel Bujor.

Din punct de vedere al continuității și calității prestației artistice, sunt de remarcat Ansamblul Folcloric Silvana, cercurile de balet, dans modern și dans de societate. Între evenimentele care au rezistat timpului și au o longevitate deosebită se numără Festivalul Internațional de Umor Liviu Oros, Festivalurile-concurs de interpretare muzică ușoară pentru copii și tineret Steluțele Cetății și respectiv Stelele Cetății, concertul tradițional de colinde.

Casa de Cultură Deva și mai apoi Centrul Cultural Drăgan Muntean Deva au găzduit sau organizat spectacole de revistă, teatru, muzică clasică, ușoară, populară, folk. Au susținut stagiuni de concerte sau microstagiuni teatrale Filarmonica Națională Transilvania din Cluj-Napoca, Filarmonica Națională Banatul din Timișoara și Teatrul Național Radu Stanca din Sibiu.

www.centrulculturaldeva.ro