Pentru anul 2021politica de aplicare a impozitelor și taxelor reduse se păstrează, totul în scopul sprijinirii și dezvoltării climatului investițional local.

  • cota de impozit/taxă pe clădiri prevăzută la art. 458, alin. 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal , pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice este de 0,2%.
  • cota de impozit/taxă pe clădiri prevăzută la art. 460, alin. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal , pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice este de 1,3% asupra valorii impozabile a clădirii.

Mai multe detalii puteți găsi aici.

În ceea ce privesc redevențele minime de pornire la licitațiile publice pentru concesionarea terenurilor aparținătoare domeniului public sau privat al municipiului Deva, pentru anul 2020, în vederea relizării de activități comerciale sau de producție, tarifele sunt de asemenea neschimbate. Informațiile necesare se pot consulta aici.

Redevențele anuale de concesionare directă a terenurilor și spațiilor cu destinație comercială aparținătoare domeniului public sau privat al municipiului Deva, pentru anul 2020 se pot consulta aici