Termeni și condiții de utilizare

Informațiile cuprinse în cadrul acestui website sunt cu titlu general, eforturile noastre fiind înspre a le păstra corecte și actualizate. Cu toate acestea și incluzând toate demersurile pe care le facem înspre a genera, actualiza și centraliza datele, serviciile, grafica sau orice alt element al platformei, nu oferim nicio garanție pentru faptul că acestea sunt complete, potrivite, de încredere sau prezentate cu acuratețe. Orice acțiune pe care o întreprindeți, pornind de la informațiile cuprinse pe această platformă, este pe propria răspundere.

În niciun caz nu vom fi răspunzători, în măsura permisă de lege, pentru nicio pierdere sau daună, incluzând, fără limitare, efecte directe sau derivate, rezultate din utilizarea acestui website sau preluarea și interpretarea informațiilor cuprinse aici. DEVABusiness este un instrument dinamic, în continuă actualizare. Vă recomandăm să îl consultați periodic, pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. La semnalarea eventualelor erori, echipa DEVABusiness va încerca în cel mai scurt timp, corectarea acestora.

Link-urile și trimiterile către legăturile externe, de orice natură, întâlnite în cadrul acestui website și care nu sunt gestionate de către DEVABusiness sau Primăria Municipiului Deva, reprezintă puncte de vedere sau informații exprimate de către proprietarii direcți ai acestor surse. Nu ne asumăm răspunderea pentru conținutul, natura și funcționalitatea acestora. Prezența altor link-uri și trimiteri către legături externe, de orice natură, nu reprezintă o recomandare sau o asumare a punctelor de vedere existente din partea noastră.

Un document disponibil pe site nu reproduce în mod obligatoriu textul unui document oficial. Numai documentele şi actele normative publicate pe hârtie de către organele abilitate sunt considerate autentice.

În conformitate cu Directiva „e-Intimitate” a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice,  vizitatorii website-urilor sunt atenţionaţi cu privire la folosirea cookie-urilor.

Accesând şi navigând pe acest site, utilizatorii acceptă implicit, termenii și condițiile de utilizare descrişi. Termenii şi condiţiile pot fi modificate în orice moment de către administratorul site-ului, fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează. În cazul în care nu sunt de acord cu termenii şi condiţiile impuse, trebuie să încetați accesarea acestui serviciu.

Noţiunea de neangajare a răspunderii nu se răsfrânge şi asupra obligaţiei echipei DEVABusiness de a respecta legislaţia în vigoare şi nu poate exclude obligaţiile impuse de lege.

Avem convingerea că DEVABusiness poate fi un instrument util pentru Dumneavoastră, în ceea ce privește sprijinirea activității deja existente sau consilierea pentru dezvoltarea de noi afaceri în Municipiul Deva. Vă îndemnăm să apelați cu încredere la echipa Serviciului investitori, relații externe din cadrul Primăriei Municipiului Deva!

INFORMARE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

FORMULARE PENTRU EXERCITAREA DREPTURILOR PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

REGULAMENTUL PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL