Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în colaborare cu Clusterul Regional Tehnologia Informațiilor și a Comunicațiilor (TIC) și Asociația Tehimpuls – Centrul Regional de Inovare și Transfer Tehnologic, formând împreună Consorțiul DIGIVEST, a lansat un nou apel de selecție destinat întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) din regiune. Scopul acestui apel este de a oferi servicii-suport pentru digitalizare, finanțate integral, fără costuri pentru firmele participante.

Beneficiile Implementării Soluțiilor de Digitalizare

Implementarea soluțiilor de digitalizare oferă numeroase avantaje pentru IMM-uri, iar Consorțiul DIGIVEST le sprijină prin servicii ce includ:

 • Crearea unui portal modern pentru promovarea afacerii și creșterea vânzărilor online.
 • Dezvoltarea platformelor de interacțiune cu clienții și furnizorii.
 • Monitorizarea eficientă a fluxului de producție.
 • Automatizarea activităților repetitive.
 • Gestionarea simplă a produselor și serviciilor firmei.
 • Interacțiunea rapidă și eficientă cu partenerii.
 • Pregătirea pentru a face față atacurilor cibernetice.
 • Informarea și consultanța privind soluțiile digitale și noile tehnologii disponibile.

Sectorele Eligibile pentru Apel

Apelul este destinat firmelor care activează în sectoarele de specializare inteligentă identificate în Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Vest pentru perioada 2021-2027, cum ar fi:

 • Agroalimentar
 • Eficiență energetică și construcții sustenabile
 • Industrii culturale și creative
 • Manufactură
 • ICT și Automotive
 • Turism
 • Sănătate și calitatea vieții

Detalii și Termenul de Aplicație

Firmele interesate au la dispoziție două luni pentru a aplica în cadrul apelului DIGIVEST, până la data de 30 august 2024, ora 17:00. Informații detaliate despre apel și procedura de aplicare pot fi găsite pe pagina DIGIVEST: https://www.digivest.ro.

Evaluarea aplicațiilor

Evaluarea aplicațiilor în cadrul apelului DIGIVEST se va realiza conform următoarelor criterii:

 1. Condiții de eligibilitate pentru IMM-uri: Toate aplicațiile vor fi verificate pentru a se asigura că îndeplinesc condițiile de eligibilitate specificate în ghidul apelului. Aceasta este o condiție eliminatoare.
 2. Punctaj minim necesar:
  • Aplicațiile trebuie să acumuleze un total de minimum 40 de puncte din toate criteriile evaluate.
  • Din aceste 40 de puncte, este necesar ca minim 25 de puncte să fie obținute la criteriul IV, care se referă la planul de digitalizare și capacitatea de gestionare a proiectului.

Această evaluare continuă asigură că doar aplicațiile care corespund cel mai bine obiectivelor și criteriilor proiectului DIGIVEST vor fi selectate pentru a beneficia de finanțare și suport pentru digitalizare.

CRITERIUL I: Domeniul de activitate al firmei

 • Producție: 10 puncte
 • HORECA: 10 puncte
 • Agro-alimentar: 10 puncte
 • Construcții: 10 puncte
 • Sănătate: 10 puncte
 • Alte domenii de activitate: 2 puncte

CRITERIUL II: Maturitatea afacerii pentru digitalizare (40 puncte)

 • Implementare/upgrade de soluții digitale în generarea de valoare adăugată: 12 puncte
  • Include gestionarea comenzilor, operațiunilor, resurselor și proceselor, integrarea soluțiilor digitale.
 • Implementare/upgrade de soluții digitale în interacțiunea cu clienții: 6 puncte
 • Implementare/upgrade de soluții digitale pentru optimizarea operațiunilor: 12 puncte
 • Securitate cibernetică: 10 puncte

CRITERIUL III: Obiectivul prioritar de digitalizare (10 puncte)

 • Îmbunătățirea performanței prin digitalizare: 10 puncte

CRITERIUL IV: Plan de digitalizare și capacitate de gestionare a proiectului (40 puncte)

 • Plan de digitalizare: 10 puncte
 • Capacitate umană: 10 puncte
 • Există potențial de a mobiliza un buget dedicat în companie pentru digitalizare: 20 puncte

Sprijin și Finanțare

Firmele selectate vor fi ajutate să își construiască propriul plan de digitalizare, să descopere tehnologiile și soluțiile digitale potrivite, să acceseze finanțări în domeniu și să primească consiliere în implementarea proiectului de digitalizare. Inițiativa DIGIVEST beneficiază de un buget de 2,5 milioane euro, finanțat prin Programul Europa Digitală și Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (POCIDIF).

Pachetul complet de servicii contractate de către beneficiari în cadrul proiectului DIGIVEST include mai întâi un pachet minim obligatoriu, la care se adaugă servicii suplimentare selectate și agreate de client în colaborare cu consultantul de transformare digitală. Iată detaliile pachetelor:

Pachetul minim obligatoriu:

 • 3 audituri de maturitate digitală, care vor evalua nivelul de digitalizare al companiei beneficiare în diferite etape ale implementării;
 • Un curs dedicat îmbunătățirii abilităților în dezvoltarea afacerii prin utilizarea tehnologiilor digitale, concentrându-se pe modele de afaceri digitale și inovarea în context digital;
 • Acces la serviciile de brokeraj pentru achiziția de soluții și servicii digitale, atât la nivel regional cât și internațional, pe întreaga durată a implementării proiectului.

Pachetul opțional:

 • Beneficiarii pot selecta și adăuga în aplicația lor 2 servicii la alegere din lista de servicii disponibile conform ghidului DIGIVEST.

Observații:

 • Cele 2 servicii opționale vor fi alese de beneficiar în cadrul aplicației depuse și vor fi validate în funcție de obiectivele specifice de dezvoltare ale firmei în ultima verificare din etapa de evaluare.
 • Planul de implementare a serviciilor va fi stabilit în urma realizării primului audit de maturitate digitală, pentru a asigura o aliniere corespunzătoare la nevoile și prioritățile identificate în evaluarea inițială.
 • Pentru a asigura accesul echitabil al potențialilor beneficiari din grupul țintă al DIGIVEST, fiecare beneficiar poate opta pentru un singur serviciu din pachetul III, Testare înainte de investiție.

Obiectivele DIGIVEST

Consorțiul DIGIVEST își propune să sporească maturitatea digitală a 127 de IMM-uri și 7 instituții publice din Regiunea Vest până la finalul anului 2025, contribuind astfel la dezvoltarea și competitivitatea regională prin digitalizare.

Pachetul de servicii destinat ecosistemului de inovare prin proiectul DIGIVEST se concentrează pe patru categorii esențiale:

 • Evaluarea maturității digitale: Prin utilizarea unui instrument elaborat de Comisia Europeană, veți beneficia de o evaluare detaliată a nivelului actual de digitalizare al companiei dumneavoastră. Această evaluare va identifica punctele forte și punctele de îmbunătățire în ceea ce privește infrastructura digitală și procesele organizaționale.
 • Elaborarea traseului de digitalizare: Echipa DIGIVEST vă va sprijini în elaborarea unei strategii clare și a unui plan de acțiune pentru implementarea cu succes a soluțiilor digitale în afacerea dumneavoastră. Acest proces include identificarea pașilor critici și a resurselor necesare pentru a realiza obiectivele stabilite în procesul de digitalizare.
 • Consiliere și mentorat: Veți fi asistat de un consultant dedicat, cu experiență relevantă în domeniul digitalizării, care vă va ghida și vă va sfătui în fiecare etapă a procesului de transformare digitală. Consultantul va oferi suport personalizat pentru a maximiza beneficiile aduse de tehnologiile digitale în cadrul organizației dumneavoastră.
 • Matchmaking & networking: DIGIVEST vă va facilita accesul la o platformă de colaborare și networking, unde veți putea interacționa și colabora cu alți parteneri implicați în procesul de digitalizare. Această conexiune va stimula schimbul de idei, crearea de parteneriate și colaborări strategice în domeniul inovării și dezvoltării tehnologice.

Aceste servicii sunt concepute pentru a sprijini întreprinderile din Regiunea Vest în adoptarea și implementarea eficientă a tehnologiilor digitale, contribuind astfel la creșterea competitivității și inovării în economia regională.

Privind tipurile de beneficii pe diferitele domenii de activitate, amintim întâi sectoarele identificate în proiectul DIGIVEST: Agro-Alimentar, Eficiență Energetică și Construcții Sustenabile, Industrii Culturale și Creative, Manufactură, ICT și Automotive, Turism, Sănătate și Calitatea Vieții. În baza acestor sectoare, proiectul DIGIVEST propune o abordare care vizează companiile ale căror coduri CAEN se încadrează în sub-domeniile de specializare inteligentă specificate în formularul de aplicație. În continuare vom exemplifica câteva beneficii – conform Ghidului solicitantului – pentru sectoarele de Producție și HORECA, pe care DIGIVEST oferă:

Producție:

Sectorul de producție cuprinde fabricarea materialelor textile, îmbrăcăminte, încălțăminte, precum și prelucrarea lemnului, mase plastice și alte industrii. Este unul dintre cele mai importante sectoare pentru Regiunea Vest, iar DIGIVEST se concentrează pe implementarea soluțiilor digitale precum sistemele ERP, automatizarea proceselor și trasabilitatea pentru a sprijini competitivitatea și rezistența companiilor în fața cerințelor pieței.

HORECA:

În sectorul HORECA (hoteluri, restaurante, cafenele), DIGIVEST promovează digitalizarea pentru îmbunătățirea conexiunilor cu clienții, gestionarea eficientă a rezervărilor, managementul inventarului și a lanțului de aprovizionare pentru a reduce risipa și pentru o circularitate mai bună a resurselor. Securitatea cibernetică este un aspect esențial pentru asigurarea rezilienței într-un mediu digital în continuă schimbare.

Aceste inițiative sunt concepute pentru a susține creșterea și dezvoltarea sustenabilă a întreprinderilor din Regiunea Vest prin adoptarea tehnologiilor digitale și îmbunătățirea proceselor operaționale.

Ghidul aferent apelului poate fi consultat aici

Lista serviciilor poate fi consultată aici

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.