Firmele din municipiul Deva pot solicita până la data de 23 noiembrie 2018 şcolarizarea elevilor în învăţământul dual şi profesional pentru anul şcolar 2019-2020

Operatorii economici din Deva sunt invitați să transmită la Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic sau la Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, în funcție de specificul situației, solicitarea lor și numărul de locuri pentru meseriile în care doresc să fie calificați elevii, pentru anul școlar 2019 – 2020. Solicitarea pentru învăţământul dual se completează şi […]

Start-up Nation 2018 – informații utile pentru obținerea finanțării nerambursabile

Informațiile se adresează întreprinzătorilor, în scopul orientării lor în accesarea finanţărilor nerambursabile pentru apelul de proiecte în cadrul Programului START-UP NATION. Acest ghid prezintă regulile pentru pregătirea, întocmirea şi înregistrarea online a planurilor de afaceri şi descrie modalitatea de înscriere în program, selecţie, aprobare şi implementare a acestora. Obiectivul principal al schemei de minimis îl […]

A fost lansat spre consultare publică Ghidul solicitantului privind un nou apel de proiecte dedicat IMM-urilor

La finalul lunii octombrie, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), în calitate de Autoritate de Management pentru POR, a lansat în consultare publică Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 2 – „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2 – „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție […]

Legea lobby-ului se află în dezbatere publică

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a lansat în dezbatere publică, pe site-ul instituției, proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului privind transparența în domeniul lobby-ului și al reprezentării intereselor. Proiectul se află în dezbatere publică până la data de 12 octombrie 2018, iar observațiile se transmit la adresa de e-mail dezbateri.publice@imm.gov.ro. Consultați aici textul proiectului.  

Noi finanțări europene pentru îmbunatățirea nivelului de competențe ale angajaților

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul competitiv „Îmbunatățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini pentru angajați”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, AP 3/ PI 10.iii/3.12. Depunere solicitărilor de finanțare se face în MySMIS, începând cu data de 20.09.2018, ora 16.00 și pâna […]

Primăria Municipiului Deva oferă finanțări nerambursabile în valoare totală de 1.000.000 de lei

A doua sesiune de acordare a finanţărilor nerambursabile de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes general se desfăşoară în perioada septembrie – 15 decembrie 2018. Persoanele fizice şi juridice fără scop patrimonial (asociaţii sau fundaţii constituite conform legii), care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, sunt invitate să depună oferte în vederea […]

Municipiul Deva sprijină confederațiile patronale

Primarul Municipiului Deva, domnul Nicolae-Florin Oancea, s-a întâlnit astăzi, 04 septembrie 2018, cu președintele Uniunii Naționale a Patronatului Român, domnul Ioan Lucian, în cadrul unei întrevederi ce a avut loc la Primăria Municipiului Deva. Agenda discuțiilor a cuprins subiecte de interes pentru dezvoltarea comunități locale, domnul Președinte Ioan Lucian prezentând aspecte ce țin de activitatea […]

TOP 10 domenii de afaceri în România, ca rată de creștere

Potrivit lui Iancu Guda, preşedintele Asociaţiei Analiştilor Financiar-Bancari din România – AAFBR, un top al domeniilor de business în România, ca rată de creștere pe ultimii 10 ani, ar avea următoarea structură: Repararea echipamentelor de comunicaţii, la o cifră de afaceri de 371 de milioane de lei, este sectorul economic cu cea mai mare creştere, în […]

Start pentru sprijinirea investiţiilor cu impact major în economie

Începând cu 27 august se pot depune cererile de acord de finanţare pentru schema de ajutor de stat, având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie. Obiectivul schemei de ajutor de stat instituite prin H.G. nr. 807/2014, cu modificările și completările ulterioare îl reprezintă dezvoltarea regională prin sprijinirea realizării investițiilor de mare anvergură, […]