Spitalul Judetean de Urgenta Deva acordă servicii de spitalizare continuă, servicii ambulatorii de specialitate, servicii de spitalizare de zi sau servicii paraclinice în următoarele specialităţi:

In dotarea Spitalul Judetean de Urgenta Deva intra următoarele echipamente şi aparate medicale: aparatură digitală de radiodiagnostic şi imagistică medicală, aparat de tomografie computerizată, aparate ultrasonografie convenţională, instrumentele şi echipamentele necesare pentru efectuarea analizelor medicale de hematologie, biochimie, microbiologie, imunologie şi toxicologie.

www.spitaldeva.ro