Demersurile necesare pentru înființarea unui SRL:

 1. Oficiul Registrului Comerțului de pe Lângă Tribunalul Hunedoara
 • Verificarea disponibilității și rezervarea denumirii societății la Oficiul Registrului Comerțului în rază căruia se află viitorul sediul social.Rezervarea este vabilă pentru o perioadă de maximum 3 luni
 1. Orice bancă aleasă de către solicitant
 • Deschiderea contului de capital social și depunerea în acest cont a sumei minime de 200 RON
 1. Elaborarea dosarului necesar înființării societății comerciale (va cuprinde următoarele documente)
 • Cererea de înregistrare
 • Dovada disponibilității și verificării rezervării denumirii firmei
 • Dovada achitării sumelor aferente capitalului social
 • Actul constitutiv
 • Contractul pentru sediul firmei
 • Declarația că persoana are calitatea de asociat unic într-o singură societate cu răspundere limitată sau că societatea cu răspundere limitată cu asociat unic nu este asociat unic în altă societate cu răspundere limitată
 • Cererea adresată Administrației Finanțelor Publice a Municipiului Deva pentru obținerea certificatului care atestă faptul că pentru imobilul cu destinație de sediu social nu a fost înregistrat un alt document pentru înstrăinarea dreptului de folosință asupra aceluiași imobil, cu titlu oneros sau gratuit
 • Actele privind proprietatea pentru aporturile în natură subscrise și vărsate la constituire
 • Declarațiile date pe propria răspundere, dacă este cazul, de către asociați și administratori, document din care să rezulte că îndeplinesc condițiile legale pentru deținerea acestor calități
 • Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor sau auditorilor persoane fizice
 • Specimenele de semnătură ale reprezentanților societății
 1. Oficiul Registrului Comerțului de pe Lângă Tribunalul Hunedoara
 • Dosarul de înființare al societății cu răspundere limitată, conținând documentele numerotate, se depune direct de către solicitant la Oficiul Registrului Comerțului de pe Lângă Tribunalul Hunedoara. De asemenea, dosarul poate fi depus prin poștă, cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice. Cererea transmisă în formă electronică va avea asociată semnătura electronică extinsă

 Alte informații utile:

Înmatriculări – Operațiuni prealabile

Înmatriculări – Persoane fizice

Înmatriculări – Persoane juridice

 Coduri CAEN