Peste 40 de milioane de euro sunt disonibile pentru IMM-urile din Regiune Vest

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Vest 2021-2027, a publicat Ghidul solicitantului de finanțare pentru apelul de proiecte aferent Intervenției Regionale 1.3 B – Sprijin pentru IMM-uri. Apelul se adresează IMM-urilor din Regiunea Vest, după cum urmează:

  • Microîntreprinderilor cu locația de implementare în mediul urban sau stațiunile turistice atestate din mediul urban sau rural;
  • Întreprinderilor mici și mijlocii, cu locația de implementare în mediul urban sau rural, inclusiv în stațiunile turistice atestate din mediul urban sau rural.

 Alocarea lansată este de 41,25 milioane euro, iar depunerea proiectelor se va face între 01 august 2024, ora 12:00 și 31 august 2024, ora 12:00.

 Valoarea minimă și maximă nerambursabilă a unui proiect depinde de domeniul pentru care se solicită finanțare:

  • pentru codurile CAEN de producție – valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 300.000 euro și maximum 4.000.000 euro;
  • pentru codurile CAEN de servicii – valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 200.000 euro și maximum 1.000.000 euro.

Contribuția solicitantului la finanțarea investiției este de minimum:

a) Pentru componenta finanțabilă prin ajutor de stat regional:

  • 30%din valoarea totală eligibilă a investiției pentru microîntreprinderile și întreprinderile mici, respectiv 40% pentru întreprinderile mijlocii care au locația de implementare în județul Hunedoara;

b) Pentru componenta finanțabilă prin ajutor de minimis:

  • 10%din valoarea totală eligibilă a proiectului pentru întreprinderile care au locația de implementare în județele Hunedoara sau Caraș-Severin;

Tipologiile de activități eligibile constau în: 

Investiții inițiale finanțabile prin ajutor de stat regional:

A. Construirea/extinderea de infrastructuri: spații de producție de tip construcție industrială și spații pentru prestări servicii,

B. Investiții în infrastructuri în care se vor desfășura activități de agrement și fitness, servicii de educație fizică și sport, conexe, complementare sau auxiliare serviciilor de cazare exclusiv în stațiunile turistice atestate: locuri de joacă amenajate pentru copii, terenuri de sport, piscine, spa-uri, saune, parcuri de aventură/tematice, baze pentru tratament balnear etc.,

C. Achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică – activitate obligatorie – și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, respectiv:

  1. Achiziționarea de instalații/echipamente specifice care incorporează tehnologii avansate,  susțin industrializarea automatizată  și inovarea și  introducerea acestora în procesul de  producție și/sau prestare a serviciilor.
  2. Achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile, alternative de energie, destinate strict utilizării pentru investiția finanțată.
  3. Achiziționarea de instalații/echipamente pentru desfășurarea de activități din domeniul economiei circulare sau activități de dezvoltare de noi lanțuri de aprovizionare ecologice.

D. Investiții în active necorporale, exclusiv legate de funcționarea mijloacelor fixe, care se achiziționează în vederea desfășurării activității finanțate.

Investiții finanțabile prin ajutor de minimis:  

E. Activități dedicate extinderii piețelor de vânzare, a gamei de produse și servicii oferite, precum și participarea la principalele canale și platforme de internaționalizare, inclusiv dezvoltarea de activități de marketing generate de activitatea finanțată.

F. Activități de implementare a procesului de certificare/recertificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calității, mediului sau sănătății, etc.

G. Alte activități eligibile în cadrul proiectului: activități aferente serviciilor de consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare și managementul implementării proiectului, organizarea procedurilor de achiziții, întocmirea rapoartelor de expertiză contabilă, întocmirea auditului financiar al proiectului, activitatea de informare și publicitate, activități derulate pentru achitarea cotelor legale.

Proiectele trebuie să cuprindă în mod obligatoriu investiții în active corporale finanțabile prin ajutor de stat regional.

Versiunea aprobată a Ghidului solicitantului de finanțare, inclusiv anexele la acesta pot fi accesate aici.

Pentru informații suplimentare, nu ezitați să contactați Biroul de HelpDesk din cadrul ADR Vest: telefon/ fax: 0256-491.923, e-mail: helpdesk@adrvest.ro.

Sursa: ADR Vest

În continuare, vom evidenția câteva aspecte importante pentru elaborarea proiectului:

Proiectul propune realizarea unei investiții inițiale finanțabilă prin ajutor de stat regional, în sensul prevederilor Regulamentului (UE) nr. 651/2014, respectiv o investiție în active corporale și necorporale legată de una sau mai multe din următoarele activități:
1. înființarea unei noi unități;
2. extinderea capacității unei unități existente;
3. diversificarea producției unei unități prin produse sau servicii care nu au fost fabricate anterior în unitate. În acest caz, costurile eligibile aferente depășesc cu cel puțin 200% valoarea contabilă a activelor reutilizate, astfel cum au fost înregistrate în exercițiul financiar din anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.
În cazul investițiilor inițiale care conduc atât la extinderea capacității, cât și la diversificarea producției unei unități existente, condiția de mai sus este aplicabilă doar componentei din proiect ce vizează diversificarea unității.

Indiferent de obiectul vizat, sunt eligibile doar proiectele pentru care nu au fost demarate lucrările pentru activitățile propuse prin proiect.

Valoarea lucrărilor de construire/extindere trebuie să fie de maxim 50% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

Codurile CAEN aferente serviciilor de cazare și de servire a mesei sunt eligibile doar în stațiunile turistice atestate. De asemenea, investițiile  în infrastructuri în care se vor desfășura activități de agrement și fitness, servicii de educație fizică și sport, conexe, complementare sau auxiliare serviciilor de cazare sunt eligibile exclusiv pentru investiții aferente codurilor CAEN de cazare, în stațiunile turistice atestate și doar în condițiile în care prin proiect se realizează obligatoriu investiții în spații de cazare, cu condiția ca toate aceste servicii să facă parte integrantă din structura de primire turistică cu funcțiune de cazare și să deservească exclusiv persoanele cazate.

În cazul achiziționării de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile, alternative de energie, cu condiția ca acestea să fie destinate strict utilizării pentru investiția finanțată, valoarea acestora va fi  în procent de maximum 25% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

În cazul investițiilor finanțabile prin ajutor de minimis care presupun activități dedicate extinderii piețelor de vânzare, a gamei de produse și servicii oferite, precum și participarea la principalele canale și platforme de internaționalizare, inclusiv dezvoltarea de activități de marketing generate de activitatea finanțată, prin participarea solicitantului de finanțare, în calitate de expozant, la nivel național și/sau extern, în afara României, la târguri, expoziții, sau accesul la cluster-e, platforme sau hub-uri internaționale ce pot facilita accesul pe o piață internațională țintă, cheltuielile eligibile includ:
i. taxa de participare,
ii. taxa de închiriere a stand-ului,
iii. transportul și cazarea pe perioada evenimentului pentru maximum 2 delegați,
iv. transportul și depozitarea mostrelor şi materialelor promoționale,
v. servicii de marketing,
vi. taxe de acces la cluster-e, platforme sau hub-uri internaționale ce pot facilita accesul pe o piață internațională țintă.
Cheltuielile eligibile privind taxa de participare și taxa de închiriere a stand-ului trebuie efectuate de către beneficiari în relația directă, fără intermediari, cu organizatorii acestor târguri, expoziții.

Cheltuielile pentru cursuri de formare profesională/specializare a personalului entității solicitante nu sunt eligibile prin intermediul prezentului apel de proiecte.

După semnarea contractului de finanțare, perioada de implementare a activităților proiectului în cadrul căreia pot fi efectuate cheltuielile eligibile, este de maxim 24 luni, fără a depăși data de 31 decembrie 2029.

Compartiment investitori, relații externe

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.