Programul Operațional Competitivitate (POC) 2014 – 2020 susține investițiile menite să răspundă nevoilor și provocărilor legate de nivelul redus al competitivității economice, în special în ceea ce privește sprijinul insuficient pentru cercetare, dezvoltare și inovare, poziționându‐se astfel ca un factor generator de intervenții în economie și societate, de natură să antreneze creștere și sustenabilitate. 

 

Link-uri utile:

POC 2014 – 2020