Noi finanțări europene pentru îmbunatățirea nivelului de competențe ale angajaților

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul competitiv „Îmbunatățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini pentru angajați”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, AP 3/ PI 10.iii/3.12. Depunere solicitărilor de finanțare se face în MySMIS, începând cu data de 20.09.2018, ora 16.00 și pâna […]