Primăria propune pentru investitorii din Deva păstrarea impozitelor și taxelor locale neschimbate

Pentru a sprijini mediul economic local prin stabilitate fiscală, politica de aplicare a impozitelor și taxelor locale reduse se păstrează și în anul 2019. Primăria Municipiului Deva propune pentru agenții economici locali păstrarea acelorași cote de impozitare ca și în anul 2018, precum și o valoare neschimbată a diverselor taxe pentru activități economice percepute de către […]

Firmele din municipiul Deva pot solicita până la data de 23 noiembrie 2018 şcolarizarea elevilor în învăţământul dual şi profesional pentru anul şcolar 2019-2020

Operatorii economici din Deva sunt invitați să transmită la Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic sau la Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, în funcție de specificul situației, solicitarea lor și numărul de locuri pentru meseriile în care doresc să fie calificați elevii, pentru anul școlar 2019 – 2020. Solicitarea pentru învăţământul dual se completează şi […]

Start-up Nation 2018 – informații utile pentru obținerea finanțării nerambursabile

Informațiile se adresează întreprinzătorilor, în scopul orientării lor în accesarea finanţărilor nerambursabile pentru apelul de proiecte în cadrul Programului START-UP NATION. Acest ghid prezintă regulile pentru pregătirea, întocmirea şi înregistrarea online a planurilor de afaceri şi descrie modalitatea de înscriere în program, selecţie, aprobare şi implementare a acestora. Obiectivul principal al schemei de minimis îl […]

A fost lansat spre consultare publică Ghidul solicitantului privind un nou apel de proiecte dedicat IMM-urilor

La finalul lunii octombrie, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), în calitate de Autoritate de Management pentru POR, a lansat în consultare publică Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 2 – „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2 – „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție […]