Sistemul de granturi IMM Recover: fonduri nerambursabile cu valori între 50.000-500.000 EUR, pentru proiecte de investiții

Perioada de depunere Potențialii beneficiari se pot înrola în aplicația IMMRECOVER pentru pregătirea documentelor începând cu data de 16 august 2022, data la care începe perioada de preînscriere. Lansarea apelului de proiecte și depunerea propunerilor de proiecte în aplicația informatică IMM Recover va avea loc pe data de 23 august 2022, conform informațiilro oferite de […]