Firmele românești, universitățile și alte entități grupate în clustere inovatoare vor putea obține noi fonduri europene de câte 500.000 – 7 milioane de euro pe proiect, printr-o linie de finanțare scoasă în pregătire de stat.

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate (AM POC) din cadrul Ministerului Fondurilor Europene și organismul Intermediar pentru cercetare din cadrul Ministerului Cercetării și Inovării supune dezbaterii publice Ghidul solicitantului aferent actiunii 1.1.1 Acțiunii: 1.1.1 Mari infrastructuri de CD – Tip de proiect: Proiecte pentru clustere de inovare; Axa prioritară: I. Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Obiectiv Specific: OS 1.1. Creșterea capacității științifice în domeniile de specializare inteligentă și sănătate.

În cadrul acestor apeluri se vor finanța proiecte dedicate dezvoltării capacității de cercetare a clusterelor de inovare.

Buget alocat: 31,7 milioane euro (150 milioane lei), dintre care 26,9 milioane euro (127,5 milioane lei) fonduri FEDR. Valoarea finanțării publice nerambursabile, pentru un proiect, este cuprinsă între minim 2,3 milioane lei (500.000 euro) și 33,12 milioane lei (7 milioane euro).

Ghidul este în consultare publică în perioada 14 august – 20 septembrie 2019. În acest timp, persoanele sau entitățile interesate vor trimite observații și propuneri la adresa de e-mail structurale@research.gov.ro.

Cine poate obține finanțare?

Aceste fonduri europene sunt destinate clusterelor de inovare.

Clustere de inovare înseamnă structuri sau grupuri organizate de părți independente (cum ar fi întreprinderi nou-înființate inovatoare, întreprinderi mici și mijlocii și întreprinderi mari, precum și organizații de cercetare și diseminare a cunoștințelor, organizații non-profit și alți operatori economici afiliați) concepute pentru a stimula activitatea inovatoare prin promovarea utilizării în comun a echipamentelor și a schimbului de cunoștințe și cunoștințe de specialitate și prin contribuții efective la transferul de cunoștințe, stabilirea de contacte, diseminarea informațiilor și colaborarea între întreprinderi și alte organizații din cluster.

Solicitanții eligibili vor fi:

1. entitatea juridică unică ce reprezintă, administrează și exploatează un cluster de inovare din România (organizația clusterului), înregistrată în România și constituită conform legislației relevante în vigoare ca asociație sau fundație în baza Ordonanței nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările şi completările ulterioare,

SAU

2. un membru oficial al organizației clusterului care respectă condițiile de la punctul 1 desemnat prin Decizie a organizației clusterului să participe la competiția organizată pentru proiectele de tip „Cluster inovativ” în numele și pentru organizația clusterului, căruia i se deleagă atribuții de administrare și exploatare a clusterului pentru proiectul depus în cadrul acestei competiții, înregistrat în România și constituit conform legislației relevante în vigoare. Membrul oficial al organizației clusterului desemnat va fi:

 • i) Societate comercială în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

sau

 • ii) Institut naţional de cercetare-dezvoltare sau instituţie de învăţământ superior, acreditată (inclusiv structurile de cercetare-dezvoltare ale acesteia, fără personalitate juridică, constituite conform Cartei universitare) conform Ordonanței nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare,

sau

 • iii) Cameră de comerţ constituită în baza Legii nr. 335/2007 Legea camerelor de comerţ din România, cu modificările şi completările ulterioare.

Domenii de afaceri finanțate

Proiectele se concentrează pe următoarele domenii, așa cum au fost identificate acestea cu ajutorul Strategiei Naționale de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI) și aprobate prin Programul Operațional Competitivitate:

– Domenii tematice prioritare de specializare inteligentă:

 • Bioeconomia
 • Tehnologia informației și a comunicațiilor, spațiu și securitate
 • Energie, mediu și schimbări climatice
 • Eco-nano-tehnologii și  materiale avansate

– Sănătate, domeniu prioritar de interes național.

Activități eligibile

În cadrul viitorului apel de proiecte se vor sprijini:

 • Investiții pentru dezvoltarea de noi facilități CD comune în clusterele de inovare și/sau modernizarea facilităților CD comune existente (departamente/centre/laboratoare de cercetare-dezvoltare comune, care aparțin clusterului, deși pot fi localizate fizic în cadrul unui sau unor partener/i din cadrul clusterului);
 • Activități de inovare în clustere (obținerea, validarea și protejarea brevetelor și altor active necorporale care aparțin clusterului, detașarea de personal cu înaltă calificare în organizația clusterului de la o organizație de cercetare sau de la o întreprindere mare);
 • Achiziția de servicii de consultanță în domeniul inovării și achiziția de servicii de sprijinire a inovării;
 • Activități de exploatare pentru sprijinirea funcționării clusterelor (animarea și promovarea clusterului, operarea instalațiilor clusterului (sau gestionarea activelor de cercetare ale clusterului), organizarea de programe de formare, ateliere, conferințe.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.