Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate, anunță lansarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului aferent 3.1.1. Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID – 19.

Perioada de consultare publică începe în data de 11.08.2020 și se încheie în data de 24.08.2020.

În acest timp, persoanele sau entitățile interesate vor putea formula observații și propuneri, care vor fi centralizate și la nivelul Autorității de Management pentru Programul Operațional Competitivitate.

Observațiile vor fi transmise la adresa de e-mail: secretariat.poc@mfe.gov.ro

Mai jos se pot consulta câteva aspecte esențiale despre acest ghid:

I. Tipuri de proiecte:

În cadrul acestui ghid se va finanța un singur proiect cu 4 operațiuni, după cum urmează:

 1. Asistență tehnică pentru gestionarea procesului de selecție, contractare, autorizare cheltuieli, plată și monitorizare (inclusiv pentru crearea și administrarea platformei IT și implementare schemă de ajutor de stat;
 2. MICROGRANT în sumă fixă pentru capital de lucru, sub formă de cost unitar (2.000 euro/beneficiar);
 3. Granturi pentru capital de lucru, sub forma de cost unitar (15% din cifra de afaceri pe anul 2019);
 4. Granturi pentru investiții în activități productive (50.000 euro – 200.000 euro)

II. Activități eligibile

Pentru operațiunea de tip a)

 1. Achiziția de servicii de informare și publicitate a proiectului conform manualului de identitate vizuală;
 2. Achiziția de echipamente IT&C și echipamente și instalații conexe necesare pentru funcționarea platformei de evaluare și contractare proiecte, inclusiv servicii de instalare și punere în funcțiune (dacă nu sunt incluse în costul de achiziție al echipamentelor);
 3. Selectarea băncilor[1] care vor fi implicate in fluxul de derulare a operațiunilor de efectuare a plăților către beneficiarii schemei de ajutor de stat;
 4. Achiziția de licențe software specifice funcționării platformei de evaluare și contractare proiecte (inclusiv dezvoltare/actualizare cod);
 5. Achiziția de servicii pentru auditare intermediară / finală a proiectului;
 6. Activitatea echipelor de proiect (cheltuieli salariale, cheltuieli de deplasare, dacă este cazul).
 7. Activitatea echipelor de implementare (cheltuieli salariale, cheltuieli de deplasare, dacă este cazul).

Pentru operațiunile de tip b) și c) și d), beneficiarul va avea rolul de gestionare a  procesului de selecție, contractare, autorizare cheltuieli, plată și monitorizare a proiectelor de ajutor de stat iar activitățile eligibile vor fi asigurate în cadrul operațiunii de tip a).

III. Rata de cofinanțare:

 • Ajutorul se acordă solicitantului/partenerului sub formă de finanțare nerambursabilă:

– Dacă solicitantul/partenerul este finanțat integral de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și de sănătate valoarea finanțării nerambursabile este de 100% din cheltuielile eligibile.

– Dacă solicitantul este finanțat atât de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și de sănătate, cât și din fonduri proprii, precum și dacă este finanțat doar din fonduri proprii, valoarea finanțării nerambursabile este de 98% din cheltuielile eligibile, iar 2% reprezintă rata de cofinanțare eligibilă a solicitantului.

 • Microgrant – 0%;
 • Granturi pentru capital de lucru – minim 15% din valoarea grantului;
 • Granturile pentru investiții în activități productive – minim 30% din valoarea grantului pentru regiunea București – Ilfov, minim 15% din valoarea grantului pentru restul regiunilor (beneficiarii se vor împărți astfel: pentru București-Ilfov 15%, iar pentru cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate 85%);

IV. Durata de implementare a proiectului

Durata maximă de implementare a proiectului (inclusiv realizarea cheltuielilor și depunerea cererilor de rambursare) este de cel mult 36 de luni și se stabilește de solicitant în funcție de complexitatea proiectului. Perioada de implementare a proiectului se poate majora peste durata de 36 luni, în baza unei justificări temeinice a beneficiarului, rezultată din procesul de implementare, dar nu mai târziu de 31.12.2023.

V. Alocarea indicativă apel 

Alocarea indicativă pentru acest apel este de 655.565.144 euro (550.000.000 euro FEDR la care se adaugă 105.565.144 BS) (echivalent în lei = xxxx la cursul valutar inforeuro din luna august 2020, repartizată pe următoarele forme de sprijin pentru:

 • Asistență tehnică pentru gestionarea procesului de selecție, contractare și monitorizare (inclusiv pentru crearea și administrarea platformei IT și implementare schemă de ajutor de stat – 10.990.467,20 euro (9.200.000,00 euro FEDR și 1.790.467,31 euro BS);
 • schema de ajutor de stat pentru beneficiari finali:
 • MICROGRANT  în sumă fixă pentru capital de lucru, sub formă de cost unitar – 100.000.000 euro (83.708.906 euro FEDR și 16.291.093,55 euro FEDR);
 • Granturi pentru capital de lucru, sub forma de cost unitar – 298.654.003,03     euro (250.000.000,00 euro FEDR 48.654.003,03 euro BS);
 • Granturi pentru investiții în activități productive: echivalentul în lei a  245.920.673,77 euro (207.091.093,70 euro FEDR și 38.829.580,07 euro BS).

Serviciul investitori relații externe

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.