Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional (POR) 2014-2020, vă informează că Autoritatea de Management pentru POR a publicat  în data de 15.03.2021 Ordinul nr. 360/15.03.2021 al  Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației privind prelungirea perioadei de depunere a proiectelor pentru apelul – POR/2020/1/1.1.C./2, Axa prioritară 1 – Promovarea transferului tehnologic, Prioritatea de investiții 1.1., Operațiunea 1.1.C – IMM sau IMM în parteneriat cu ITT pentru investiții de transfer tehnologic” până la data de 15.05.2021, ora 12:00.

Valoarea finanțării nerambursabile solicitate este de minimum 25.000 euro și maximum 200.000 euro, iar contribuţia proprie a solicitantului IMM/ parteneriatului dintre IMM si ITT la valoarea eligibilă a proiectului este de minimum 10%.

Proiectul trebuie să reprezinte un transfer tehnologic în sensul ghidului specific și să vizeze includerea în piață/comercializarea unor produse/procese/servicii noi sau semnificativ imbunătățite pentru piața de profil, în urma aplicării unor soluții inovative sau în urma preluării unor rezultate ale cercetărilor în domeniile de specializare inteligentă menționate în  Anexa 2a la ghid, pentru regiune Vest:

Domenii  de intervenție Vest
1.  Bioeconomie 1.Sectorul agro-alimentar

2.Sectorul textile, pielărie și încălțăminte

2. Tehnologii informaționale şi de comunicații, spațiu și securitate 1.     Tehnologia informației și comunicații

2.     Localități inteligente

3.     Sectorul componente pentru automobile

4.     Digitalizare, Industrializare 4.0

5.     Sectorul medical

3. Energie, mediu şi schimbări climatice 1.     Sectorul construcții și materiale de construcții, inclusiv energie

2.     Sectorul componente pentru automobile

4. Eco-nano-tehnologii și materiale avansate 1. Sectorul construcții și materiale de construcții, inclusiv energie

2. Sectorul textile, pielărie și încălțăminte

3. Sectorul componente pentru automobile

5. Sănătate 1.     Sectorul agro-alimentar

2.     TIC

3.     Sectorul medical

4.     Turism Balnear si de aventură

Alte domenii identificate la nivel regional 1.     Industrii culturale si creative

Este obligatorie prevederea și bugetarea in cadrul proiectului a activității de colaborare cu ITT in vederea includerii în piață/comercializării unor produse/procese/servicii noi sau semnificativ imbunătățite pentru piața de profil, în urma aplicării unor soluții inovative sau în urma preluării unor rezultate ale cercetărilor în domeniile de specializare inteligentă menționate în  Anexa 2a la prezentul ghid. Cheltuielile bugetate in cadrul proiectului cu privire la activitățile prestate de către ITT nu pot depăși 50% din valoarea totală eligibilă a ajutorului de minimis.

Entitați de inovare și transfer tehnologic (ITT) sunt:  centrele de transfer tehnologic-CTT, incubatoarele tehnologice şi de afaceri-ITA, centrele de informare tehnologică-CIT, oficiile de legătură cu industria-OLI (OLI, asimilate ca şi centre de competenţă, inclusiv hub-uri şi centre regionale), parcurile științifice și tehnologice-PST, publice sau private.

Puteți consulta REGISTRUL ENTITĂŢILOR ACREDITATE ȘI AUTORIZATE PROVIZORIU DIN INFRASTRUCTURA DE INOVARE ŞI TRANSFER TEHNOLOGIC în conformitate cu normele metodologice specifice aprobate prin HG 406/2003.

Tipurile de investiții/activitățile eligibile propuse prin proiect sunt următoarele:

A. Investiții în active corporale
– lucrări de construire/ extindere/ modernizare a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI) cu scopul indeplinirii obiectivului proiectului, în limita a 40%din valoarea eligibilă a proiectului;
– achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe
achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, în limita a 10%din valoarea eligibilă a proiectului
B.investiții în active necorporale (cunoştinţe tehnice, brevete, drepturi de utilizare, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare), strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv.
C. Investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/ produselor proprii ale IMM.
D. Investiţii de dezvoltare experimentală (dacă are personal calificat) şi/sau poate achiziţiona servicii de acest tip, astfel se concretizează rezultate obţinute din activităţi anterioare de cercetare, dezvoltare tehnică şi validare tehnică sau din idei brevetate, în scopul obţinerii unor produse noi sau pentru realizarea de noi procese.
E. Investiţii în alte activităţi de inovare: realizarea de studii tehnice (de fezabilitate) pregătitoare pentru activităţile de dezvoltare experimentală, obţinerea şi validarea drepturilor de proprietate industrial, achiziţionarea de servicii de consultanţă pentru inovare: consultanță managerială, asistență tehnologică, servicii de transfer de tehnologie, protejare și comercializare a drepturilor de proprietate intelectuală și pentru acordurile de acordare a licențelor, servicii de consiliere referitoare la utilizarea standardelor. Aceste servicii pot fi prestate de către ITT sau alte entități.
F Investiţii în activităţile de realizare a produsului (bun sau serviciu) sau procesului: elaborarea documentaţiei de introducere în fabricaţie/ de punere în funcţiune/ de operare/ de aplicare, etc ; pregătirea de fabricaţie/ de punere în funcţiune/ de operare (experimentări, testări, încercări, analize etc); revizuirea documentatiei tehnice de introducere în fabricatie/ punere în funcţiune/ operare/ aplicare, etc; punerea în fabricaţie/ funcţiune/ operare/ aplicare (executarea şi/sau exploatarea seriei „zero” a produsului ori a instalaţiei-pilot; exploatarea rezultatului cercetării /obiectului invenţiei prin realizarea lui pe scară largă; realizarea de servicii noi/ semnificativ îmbunătăţite pentru IMM, ca urmare a aplicării modelului/ procedeului/ procesului/ metodei inovative).

Perioada de realizare a activităților proiectului nu va depăși data de 31.12.2023 sau prevederile schemei de ajutor de minimis.

Serviciul investitori, relații externe

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.