Versiunea finală a Ghidului solicitantului, precum Condiţiile specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2017/1/1.1.C./1. Axa prioritară 1, Prioritatea de investiții 1.1, Operațiunea C – Investiţii pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al cercetării – inovării în parteneriat cu un ITT au fost aprobate prin ordin al ministrului delegat pentru fonduri europene și sunt publicate pe site-ul programului, respectiv www.inforegio.ro. De asemenea, sunt incluse instrucțiunile de completare ale Cererii de finanțare de către solicitanți, specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condițiile de eligibilitate, criteriile de evaluare, precum și descrierea etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor.

Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic – aplicația MY SMIS.

Apelul de proiecte are la bază principiul competițional și are o alocare financiară pentru Regiunea Vest de 6,49 mil. Euro.

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt societățile sau societățile cooperative care se încadrează în categoria IMM-urilor (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) în parteneriat cu entități de transfer tehnologic acreditate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

IMM-urile pot solicita finanțare pentru implementarea, în domeniul lor de activitate, a unui rezultat al cercetării, în funcție de domeniile din Anexa 2.a la Ghidul specific.

Tipurile de investiții eligibile sunt:

  1. Investiții în active corporale;
  2. Lucrări de construire/extindere/modernizare a spațiilor de producție/prestare de servicii, inclusiv a utilităților generale aferente (alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrica, PSI), în limita a 40% din valoarea eligibilă a proiectului;
  3. achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe. Echipamentele achiziționate trebuie să fie strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv;
  4. achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului;
  5. Investiții în active necorporale (cunoștiințe tehnice, brevete, drepturi de utilizare, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare), strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv;
  6. Investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/produselor proprii ale IMM-urilor;
  7. Investiții de dezvoltare experimentală;
  8. Investiții în alte activități de inovare;
  9. Investiții în activitățile de realizare a produsului (bun sau serviciu) sau procesului.

Valoarea minimă a finanțării nerambursabile solicitate este de minimum 25.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb InforEuro valabil la data lansării apelului de proiecte, respectiv aferent lunii decembrie 2017. Cuantumul finanțării nerambursabile solicitate nu poate depăși plafonul de minimis (200.000 de euro).

Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de aproximativ o lună de la data publicării Ghidului specific, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 25 ianuarie 2018, ora 10.00. Cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 25 iunie 2018, ora 10.00.

Programul Operațional Regional 2014-2020 este unul dintre programele operaționale din generația 2014-2020 implementate în România, cofinanțate din fondurile europene structurale și de investiții şi gestionate de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.