În ședința de Consiliu Local a Primăriei Municipiului Deva din data de 20 decembrie 2017 a fost aprobat nivelul taxelor și impozitelor locale pentru anul 2018. Acestea rămân neschimbate, comparativ cu anul 2017, demers ce demonstrează o politică de continuitate și păstrare a unei fiscalități locale reduse în ceea ce privește contribuția la bugetul municipalității din partea deținătorilor de spații destinate . Mediul de afaceri este, astfel, încurajat și susținut pentru inițierea și dezvoltarea de investiții.

Concret, pentru anul 2018, politica de aplicare a impozitelor și taxelor locale reduse se păstrează, totul în scopul sprijinirii și dezvoltării climatului investițional local.

– cota de impozit/taxă pe clădiri prevăzută la art. 458, alin. 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal , pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice este de 0,2%.

– cota de impozit/taxă pe clădiri prevăzută la art. 460, alin. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal , pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice este de 1,3% asupra valorii impozabile a clădirii.