Decizii importante pentru mediul de afaceri din municipiul Deva

Vă aducem la cunoştinţă  că în ședinta ordinară a Consiliului Local din data de 17 decembrie 2018 au fost adoptate două hotărâri ce vizează direct mediul de afaceri din municipiul Deva: Prin cele două hotărâri ale Consiliului Local s-au stabilit redevențele anuale de concesionare a terenurilor și spațiilor cu destinație comercială, pentru anul 2019, precum […]

Întâlnire româno-chineză la Primăria Municipiului Deva

Primarul Municipiului Deva, domnul Nicolae-Florin Oancea, i-a primit astăzi, 11 decembrie 2018, la Primăria Municipiului Deva, pe doamna Wei Shuya, profesoară de limba engleză-chineză la Școala de Afaceri Externe din Ningbo (provincia Zheijiang) – Republica Populară Chineză, și pe domnul Gao Jinhui, profesor de muzică, specializarea canto, la Școala de Afaceri Externe din Ningbo. Vizita […]

2.250 lei/lună pentru angajatorii care încadrează persoane din grupuri vulnerabile

Potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă o serie de măsuri activese vor aplica în vederea integrarea pe piața muncii a șomerilor și persoanelor în căutarea unui loc de muncă. Printre măsurile destinate creșterii șanselor de ocupare a șomerilor se numără acordarea de subvenții în vederea stimulării angajatorilor de a încadra pe piața muncii […]

Primăria propune pentru investitorii din Deva păstrarea impozitelor și taxelor locale neschimbate

Pentru a sprijini mediul economic local prin stabilitate fiscală, politica de aplicare a impozitelor și taxelor locale reduse se păstrează și în anul 2019. Primăria Municipiului Deva propune pentru agenții economici locali păstrarea acelorași cote de impozitare ca și în anul 2018, precum și o valoare neschimbată a diverselor taxe pentru activități economice percepute de către […]

Firmele din municipiul Deva pot solicita până la data de 23 noiembrie 2018 şcolarizarea elevilor în învăţământul dual şi profesional pentru anul şcolar 2019-2020

Operatorii economici din Deva sunt invitați să transmită la Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic sau la Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, în funcție de specificul situației, solicitarea lor și numărul de locuri pentru meseriile în care doresc să fie calificați elevii, pentru anul școlar 2019 – 2020. Solicitarea pentru învăţământul dual se completează şi […]

Start-up Nation 2018 – informații utile pentru obținerea finanțării nerambursabile

Informațiile se adresează întreprinzătorilor, în scopul orientării lor în accesarea finanţărilor nerambursabile pentru apelul de proiecte în cadrul Programului START-UP NATION. Acest ghid prezintă regulile pentru pregătirea, întocmirea şi înregistrarea online a planurilor de afaceri şi descrie modalitatea de înscriere în program, selecţie, aprobare şi implementare a acestora. Obiectivul principal al schemei de minimis îl […]

A fost lansat spre consultare publică Ghidul solicitantului privind un nou apel de proiecte dedicat IMM-urilor

La finalul lunii octombrie, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), în calitate de Autoritate de Management pentru POR, a lansat în consultare publică Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 2 – „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2 – „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție […]

Legea lobby-ului se află în dezbatere publică

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a lansat în dezbatere publică, pe site-ul instituției, proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului privind transparența în domeniul lobby-ului și al reprezentării intereselor. Proiectul se află în dezbatere publică până la data de 12 octombrie 2018, iar observațiile se transmit la adresa de e-mail dezbateri.publice@imm.gov.ro. Consultați aici textul proiectului.  

Noi finanțări europene pentru îmbunatățirea nivelului de competențe ale angajaților

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul competitiv „Îmbunatățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini pentru angajați”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, AP 3/ PI 10.iii/3.12. Depunere solicitărilor de finanțare se face în MySMIS, începând cu data de 20.09.2018, ora 16.00 și pâna […]