Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează Ghidul solicitantului „Bursa student antreprenor – măsură activă pentru cresterea participarii studenților din categorii vulnerabile la programe de studii de licență”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6 Educație și competențe, aprobat prin Ordinul Ministrului 226/20.04.2018 și deschide apelul de proiecte competitiv, cu depunere în MySMIS începând cu data de 25.04.2018, ora 10.00 și până în data de 25.07.2018, ora 16.00, aferent Obiectivului specific 6.7. – Creșterea participării la învățământul terțiar universitar și non-universitare organizat în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate în special pentru cei care provin din grupuri vulnerabile.

Tot Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează și Ghidul solicitantului – condiții specifice „Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6 Educație și competențe, aprobat prin Ordinul Ministrului 227/20.04.2018 și deschide apelul de proiecte competitiv, cu depunere în MySMIS începând cu data de 25.04.2018, ora 10.00 și până în data de 25.07.2018, ora 16.00, aferent Obiectivului specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare

Bursa Student antreprenor este o măsură care are drept obiectiv creşterea participării studenţilor din categorii vulnerabile la programe de studii de licenţă, eliminarea impedimentelor de integrare socio-profesională pe care le întâmpină în prezent studenţii din mediul rural, cei din comunităţile dezavantajate economic, cei aparţinând minorităţii rome, dar şi persoanele cu dizabilităţi – studenţi care au depăşit vârsta de 24 ani. În cadrul proiectelor finanţate prin acest apel, se va acorda bursa Student antreprenor, în valoare de 300 lei lunar, timp de trei semestre de studii de licenţă. Studenţii sprijiniţi sunt cei care urmează cursuri de formare antreprenorială şi care apelează la servicii de consiliere profesională. Aceşti tineri vor fi încurajaţi să îşi dezvolte competenţele antreprenoriale şi să realizeze planuri de afaceri’

Alocarea bugetară POCU pentru acest apel competitiv este de peste 71 milioane euro, dedicată regiunilor mai puțin dezvoltate, contribuția UE fiind de 85%, iar cofinanțarea națională de 15%.

Prin apelul Sprijin pentru doctoranzi şi cercetători post-doctorat se va acorda o bursă lunară. Bursa Doctorand antreprenor va avea o valoare de cel mult 400 de euro/lună şi se va acorda pentru o perioadă de maximum 12 luni consecutive, inclusă în ultimii doi ani terminali ai studiilor de doctorat. Bursa Cercetător post-doctorat antreprenor va avea o valoare de cel mult 600 euro/lună şi se va acorda pentru o perioadă de maximum 12 luni consecutive.

Valoarea totală a apelului de proiecte este de 84,70 milioane euro, din care contribuţia Uniunii Europene este de 85%. Instituţiile de învăţământ superior care au încheiat protocoale de colaborare cu angajatori pot depune proiecte în valoare maximă de 1,5 milioane euro.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.