Firmele românești vor putea obține ajutoare de minimis de câte 50.000-200.000 de euro și ajutoare de stat de câte 50.000-500.000 de euro, să investească în panouri solare, generatoare eoliene și alte cheltuieli de eficiență energetică pentru economii la facturile proprii.

Vineri, 8 iulie 2022, MIPE a publicat o variantă modificată a proiectului său de OUG, în urma consultării publice. Urmează ca proiectul să fie aprobat de Guvern și publicat în Monitorul Oficial, iar apoi trebuie emis ghidul solicitantului și lansată sesiunea de înscrieri în portalul de granturi.

Beneficiarul măsurilor de eficiență energetică/utilizarea surselor regenerabile de energie trebuie să îndeplinească următoarele condiții principale:

 1. a fost înființat până la data de 31.12.2021 inclusiv;
 2. se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente și să mențină parametrii energetici specifici la care s-a angajat pentru o perioadă de minimum 5 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;
 3. dispune de cofinanțare proprie a proiectului stabilită în conformitate cu prevederile legale privind ajutorul de stat;
 4. nu este întreprindere în dificultate, în conformitate cu prevederile art. 2, punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014;
 5. nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani pentru aceleași costuri eligibile;
 6. a avut minim 1 angajat în anul 2021;
 7. prezintă o analiză energetică, realizată de către un expert independent/autorizat, care conține indicatorii specifici energetici inițiali și previzionați, care reprezintă ținte minime de îndeplinit de către beneficiari la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului și ulterior de menținut pe o durată de minim 5 ani ulterioară implementării investițiilor. În situația operatorilor economici nou înființați sau în cazul în care nu există contracte de furnizare la locul de implementare, analiza energetică se va baza pe date previzionate și va stabili indicatorii energetici specifici angajați de către beneficiar;
 8. beneficiarul desfășoară activitatea de producție/prestări servicii cu excepția investițiilor imobiliare, consultanței, asistenței tehnice și a activităților listate în Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 780/ 2006;
 9. altele.

Beneficiarii trebuie să finalizeze proiectele de investiții până la data de 31.12.2023.

Categoriile de investiții eligibile:

 1. Investiții în măsuri de eficiență energetică și de reducere a consumurilor specifice energetice la clădiri și construcțiile anexe, cu excepția clădirilor administrative sau clădirilor care nu sunt destinate activităților de producție/servicii ale întreprinderilor, prin intervenții la anvelopa clădirii, șarpante, învelitoare inclusiv măsuri de consolidare a clădirilor și construcțiilor anexe. De asemenea sunt permise intervenții la sistemele de utilități ale clădirilor, precum și achiziții de echipamente/utilaje/dotări specifice necesare pentru producerea de energie necesare clădirilor și construcțiilor anexe. Lucrările de consolidare la clădiri și construcțiile anexe nu pot depăși 15% din valoarea totală a proiectului. Lucrările privind consolidări seismice sunt excluse de la finanțare;
 2. Investiții în echipamente/utilaje/dotări specifice necesare pentru obținerea de energie din surse regenerabile (cu excepția biomasei) destinate consumului propriu de energie a întreprinderilor, care se încadrează în capacitatea de producție specifică prosumatorului definit potrivit art. 3 pct. 95, din Legea nr. 123/2012 energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare. În categoria capacităților de producție a energiei din surse regenerabile se încadrează: panourile solare/fotovoltaice, utilizarea apei geotermale, utilizarea energiei eoliene și alte surse de energie regenerabile (cu excepția biomasei), definite conform art. 2, din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Investiții în măsuri de eficiență energetică la nivelul unităților de cogenerare/trigenerare existente sau noi, inclusiv pentru lucrări de modernizare/reabilitare/creșterea puterilor instalate, utilizând sursele regenerabile de energie (cu excepția biomasei) și destinate consumului propriu, care se încadrează în capacitatea de producție specifică prosumatorului;
 4. Investiții pentru reducerea consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră prin sisteme dedicate modernizării, monitorizării și eficientizării consumului de energie la nivelul întreprinderilor, ce vor include, în mod obligatoriu, instalarea unui sistem de management al energiei (EMS) care va asigura, la nivelul întreprinderii, o contorizare generală a consumului de energie, va realiza statistici asupra consumului, va înregistra si analiza datele centralizate, va livra un raport periodic asupra acestor date și va eficientiza consumul de energie în timp real. Achiziționarea de echipamente/utilaje/dotări specifice care fac parte din procesul de producție/servicii respectiv din activitatea economică de bază a întreprinderii este posibilă dacă prin acestea se înlocuiesc echipamente/utilaje/dotări specifice cu consum de energie sporit și prin această măsură se obține o reducere a consumului specific de energie față de consumul inițial.

Proiectul poate fi consultat aici.

Serviciul investitori, relații externe

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.