Cu începere de luna aceasta, există oportunitatea de a accesa finanțarea nerambursabilă disponibilă pentru microîntreprinderi, aferentă apelului de proiecte nr. PRV/1.3.A/1 – Sprijin pentru microîntreprinderi, destinat microîntreprinderilor care desfășoară activități în domeniul producției. Necesitatea acestei oportunități de finanțare lansată de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, joi – 31 august 2023, derivă din următoarele:

 • Nivel moderat de antreprenoriat: în Regiunea Vest se regăsesc 9% din totalul IMM-urilor din România;
 • Densitate redusă a IMM-urilor – 26 IMM-uri/1.000 de locuitori, față de media UE de 56 IMM-uri/1.000 de locuitori;
 • Nivel scăzut de internaționalizare a IMM-urilor.

Pentru acest apel, valoarea finanțării nerambursabile este de minimum 30.000 euro și maximum 60.000 sau 200.000 euro, cu încadrarea în limita plafonului de minimis de care poate beneficia o întreprindere unică, în funcție de ponderea veniturilor aferente codului CAEN eligibil pentru care se solicită finanțare în cifra de afaceri înregistrată în anul 2022.

Versiunea aprobată a Ghidului solicitantului de finanțare pentru apelul de proiecte destinat microîntreprinderilor care desfășoară activități în domeniul producției, inclusiv anexele la acesta pot fi accesate aici

Locația de implementare a proiectelor trebuie să fie obligatoriu în mediul urban, inclusiv localitățile componente și satele aparținătoare municipiilor și orașelor din Regiunea Vest sau în stațiunile turistice atestate din mediul urban sau rural din Regiunea Vest.

Pentru județul Hunedoara, valoarea contribuției solicitantului de finanțare pentru ajutorul de minimis trebuie să fie de cel puțin 10%.

Perioada de depunere a proiectelor  va începe în 01.11.2023, ora 08:00 și se va încheia în 01.12.2023, ora 08:00.

Principalele tipuri de activități eligibile finanțate sunt:

 • Construirea/extinderea spațiilor de producție, de tip construcție industrială, inclusiv asigurarea utilităților generale aferente, respectiv alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicații etc. În cazul proiectelor care propun execuție de lucrări care necesită Autorizație de Construire, costul eligibil pentru construcții – montaj (C+M), conform definiției din HG 907/2016, se încadrează în pragul de 700 euro/mp fără TVA. Exclusiv pentru proiectele care presupun execuție de lucrări de construcții, valoarea totală eligibilă a cheltuielilor aferente lucrărilor de construire/extindere a spațiilor de producție trebuie să fie de maxim 60% din valoarea totală eligibilă a proiectului
 • Achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică – activitate obligatorie.
 • Achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile, alternative de energie, în cazul în care acestea sunt destinate strict utilizării pentru investiția finanțată, în procent de maxim 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului, de exemplu: stații de încărcare, pompe de căldură, mini-eoliene, compresoare aer, panouri și/sau sisteme fotovoltaice, panouri solare, etc.
 • Investiții în active necorporale, exclusiv legate de funcționarea mijloacelor fixe, care se achiziționează în vederea desfășurării activității finanțate: programe informatice, utilizarea IT și a proprietății intelectuale: brevete, licențe, mărci comerciale, inclusiv elemente care conduc la digitalizarea exclusiv a activității legată de codul CAEN pentru care se solicită finanțare, eligibile în limita a maxim 10% din valoarea totală eligibilă a investiției
 • Activități dedicate extinderii piețelor de vânzare, a gamei de produse și servicii oferite, precum și participarea la principalele canale și platforme de internaționalizare, inclusiv dezvoltarea de activități de marketing generate de codul CAEN finanțat, prin participarea solicitantului de finanțare, în calitate de expozant, la nivel național și/sau extern, în afara României, la târguri, expoziții, eligibile în limita a maxim 15% din valoarea totală eligibilă a investiției.
 • Activități din domeniul economiei circulare sau activități de dezvoltare de noi lanțuri de aprovizionare ecologice.
 • Altele, conform Ghidului solicitantului.

Precizări cu privire la valoarea maximă a finanțării:

 • Pentru microîntreprinderile ce au obținut venituri aferente codului CAEN pentru care solicită finanțare mai mari sau egale cu 30% din cifra de afaceri înregistrată în anul anterior depunerii cererii de finanțare, cuantumul finanțării nerambursabile solicitate nu poate depăși plafonul de minimis de care poate beneficia o întreprindere unică: echivalentul în lei a 200.000 euro
 • Pentru microîntreprinderile ce au obținut venituri aferente codului CAEN pentru care solicită finanțare mai mici de 30% din cifra de afaceri înregistrată în anul anterior depunerii cererii de finanțare sau nu au obținut deloc venituri din activitățile aferente codului CAEN pentru care solicită finanțare, aceasta reprezentând o activitate nouă la nivelul societății, cuantumul finanțării nerambursabile solicitate nu poate depăși echivalentul în lei a 60.000 euro.

Sursa: ADR Vest

 

Compartiment investitori, relații externe

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.